Temps de flors

"Apparently it is ungraceful of me
to mention my period in public
cause the actual biology
of my body is too real.

It is okay to sell what's
between a woman's legs
more than it is okay to
mention its inner workings.

The recreational use of
this body is seen as
beautiful while
its nature is
seen ugly"

Rupi Kaur


. . . . ♀️

"Aparentment no és elegant per part meva
que mencioni la meva regla en públic
perquè la biologia del meu cos
avui en dia és massa real.

És millor vendre el que hi ha
entre les cames d'una dona
que mencionar
el seu funcionament intern.

L'ús lúdic
d'aquest cos és vist com
alguna cosa bonica mentre que
la seva naturalesa
és vista com alguna cosa lletja."

@rupikaur_

Publicat a Instagram: @rosa.padrosa

Contacta'ns per WhatsApp
crossmenu

Pin It on Pinterest