Contacte

Pots contactar amb mi per telèfon o email:  649.31.76.67 o rpadrosa@gmail.com

Si prefereixes enviar la teva pregunta a través del següent formulari:

**Termes i condicions legals Política de protecció de dades personals: Rosa Padrosa, com a responsable del fitxer, garantitza la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pel client i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal o/i normativa que la substitueixi o desenvolupi).

Anuncis